The Italian flag
The true taste of Italy!

Về thương hiệu Dal Giardino

Dal Giardino là một thương hiệu hoàn toàn hư cấu được phát triển bởi SGK / Schawk với mục đích ban đầu để hỗ trợ Hướng dẫn hình ảnh sẵn sàng của nền tảng di động GS1. Kể từ đó, thương hiệu này đã được sử dụng trong nhiều bài miêu tả liên quan đến Liên kết kỹ thuật số GS1 (GS1 Digital Link). Trang web này nói riêng là đích đến cho một số liên kết liên quan tới mã GTIN.

Nông dân của chúng tôi

A view of rural Tuscany looking at what look like vines growing in organised rows. In the distance we see rolling hills. The scene is very lush and Spring-like rather than baking hot summer
Tuscany chụp bởi Matt Lewis cc-by-sa

Khi chúng tôi nói rằng Dal Giardino là hương vị cội nguồn của Ý, chúng tôi thực sự có ý đó. Tất cả thực phẩm của chúng tôi được trồng ở những ngọn đồi thoai thoải miền Tuscany theo các quy tắc nghiêm ngặt của Dal Giardino về chất lượng, tính bền vững và quan tâm tới môi trường địa phương.

Chúng tôi tự hào khi biết tất cả những người nông dân của chúng tôi và tất cả họ đều chào đón du khách đến trang trại của bản thân để chứng kiến câu chuyện Dal Giardino bắt đầu từ đâu.