The Italian flag
The true taste of Italy!

Tìm mua các sản phẩm của Dal Giardino

A man stands in front of a chiller cabinet in a supermarket. Above his head the sign reads Formaggi
trong cửa hàng tạp hóa của by Kyle Sorkness cc-by-nc

Đáng buồn thay, Dal Giardino thực sự không có sẵn trong thế giới thực, nhưng chúng tôi muốn nghĩ rằng ở đâu đó, có một gia đình đang ngồi xuống một bữa ăn tuyệt vời được chuẩn bị hoàn toàn chỉ sử dụng các sản phẩm của Dal Giardino. Nếu điều đó thực sự tồn tại, đó sẽ là tuyệt vời.